EB tipo patvirtinimo sertifikatas


EB tipo patvirtinimo sertifikatas
EB tipo patvirtinimo sertifikatas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis EB tipo patvirtinimo įstaigos išduodamas Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties įvertinimo taisyklių 3 priede arba specialiosios direktyvos atitinkamame priede nustatytos formos dokumentas, kuriuo patvirtinamas žemės ūkio techninės priemonės, jos sistemos, sudėtinės dalies ar atskirojo techninio junginio EB tipas. atitikmenys: angl. EC type-approval certificate vok. EG-Typgenehmigungszertifikat pranc. fiche de réception CE par type, f ryšiai: susijęs terminasEB tipo patvirtinimas susijęs terminasEB tipo patvirtinimo įstaiga susijęs terminasžemės ūkio techninė priemonė susijęs terminasžemės ūkio techninės priemonės sistema susijęs terminasžemės ūkio techninės priemonės sudėtinė dalis susijęs terminasžemės ūkio techninės priemonės atskirasis techninis junginys šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 3D-171 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-685 ,,Dėl Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo projektas; Europos Parlamento ir Tarybos 2003 m. gegužės 26 d. direktyva 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinanti Direktyvą 74/150/EEB

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • tipo patvirtinimo sertifikatas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dokumentas, liudijantis, kad tipas buvo oficialiai patvirtintas. atitikmenys: angl. type approval certificate vok. Zulassungsbescheinigung, f rus. свидетельство об утверждении типа, n;… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • EB tipo patvirtinimo įstaiga — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis Už žemės ūkio techninių priemonių, jų sistemų, sudėtinių dalių ar atskirųjų techninių junginių EB tipo patvirtinimą atsakinga įstaiga, išduodanti, o prireikus… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ūkio techninės priemonės atitikties sertifikatas — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties įvertinimo taisyklių 5 priede nurodytas gamintojo išduodamas dokumentas, kuriuo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Zulassungsbescheinigung — tipo patvirtinimo sertifikatas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dokumentas, liudijantis, kad tipas buvo oficialiai patvirtintas. atitikmenys: angl. type approval certificate vok. Zulassungsbescheinigung, f rus.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • certificat d’approbation de type — tipo patvirtinimo sertifikatas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dokumentas, liudijantis, kad tipas buvo oficialiai patvirtintas. atitikmenys: angl. type approval certificate vok. Zulassungsbescheinigung, f rus.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • type approval certificate — tipo patvirtinimo sertifikatas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dokumentas, liudijantis, kad tipas buvo oficialiai patvirtintas. atitikmenys: angl. type approval certificate vok. Zulassungsbescheinigung, f rus.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • свидетельство об утверждении типа — tipo patvirtinimo sertifikatas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dokumentas, liudijantis, kad tipas buvo oficialiai patvirtintas. atitikmenys: angl. type approval certificate vok. Zulassungsbescheinigung, f rus.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • свидетельство подтверждения типа — tipo patvirtinimo sertifikatas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dokumentas, liudijantis, kad tipas buvo oficialiai patvirtintas. atitikmenys: angl. type approval certificate vok. Zulassungsbescheinigung, f rus.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • EC type-approval authority — EB tipo patvirtinimo įstaiga statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis Už žemės ūkio techninių priemonių, jų sistemų, sudėtinių dalių ar atskirųjų techninių junginių EB tipo patvirtinimą atsakinga… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • EG-Typgenehmigungsbehörde — EB tipo patvirtinimo įstaiga statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis Už žemės ūkio techninių priemonių, jų sistemų, sudėtinių dalių ar atskirųjų techninių junginių EB tipo patvirtinimą atsakinga… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)